Kala

Kala

Kala

  Kala

  Hae

  Kala

  Hae

  Kala

  Hae

   Finduksen näkökanta kalaan

    

   Finduksella on periaatteet pakastetun kalan vastuullisesta hankinnasta ja kuluttamisesta. Toimimme kansainvälisten sääntöjen mukaisesti, joita ovat mm. vastuullinen ostaminen ja tarkka alkuperäkontrolli.

    

   Kestävät kalakannat

   Monet maailman kalakannoista on hyödynnetty kokonaan tai niitä uhkaa ylikalastus. Finduksella voit luottaa siihen, että tuotteisiimme käytetty kala on peräisin hyvin hoidetuista kalakannoista tai vastuullisella tavalla viljeltyä. Olemme sitoutuneet tekemään aktiivisesti työtä globaalisti kestävän kalastuksen saavuttamiseksi.

    

   Findus noudattaa kalanhankinnassa selkeitä vastuullisuuskriteereitä. Merten ekosysteemien kunto vaihtelee, ja muutoksia on usein vaikeita ymmärtää. Pidämme itsemme ajan tasalla tässä kehityksessä. Tarkistamme säännöllisesti valintakriteereitä ja menettelytapoja varmistaaksemme, että toimintamme perustuu ajankohtaisimpaan tietoon.

    

   Kestävyyden sertifiointi

   Findus haluaa tehdä kuluttajille ja asiakkaille helpoksi valita kalansa kestäviksi sertifioiduista kalakannoista ja viljellyistä kaloista. Se onnistuu kolmansien osapuolten myöntämien vastuullisuusmerkintöjen ja selkeiden tuotetietojemme avulla. Tuemme vastuullisuusmerkinnän käyttöä voidaksemme selkeästi markkinoida kalaa, joka on peräisin riippumattomien ja itsenäisten sertifiointiorganisaatioiden sertifioimista kalakannoista ja kalanviljelylaitoksista. Finduksen tavoite on, että kaikki villinä pyydetty kalamme on MSC[1]-sertifioitua kalakantaa. Viljellyille kalalajeille ja äyriäisille on kehitetty oma ASC[2]-sertifiointi (Aquaculture Stewardship Council). Lisäämme tällaisen kalan käyttöä sitä mukaa kuin ASC-standardien mukaisia sertifikaatteja vahvistetaan viljellyille kalalajeille.

    

   Yhteiskuntavastuu

   Findus huolehtii ruokatuotantonsa henkilöstön turvallisuudesta, tasa-arvoisuudesta, monimuotoisuudesta ja yksilöllisestä kehityksestä. Kiinnitämme erityistä huomiota etiikkaan, yhteiskuntavastuuseen, ihmisoikeuksiin, ympäristövaikutusten vähentämiseen ja korruptionvastaiseen työhön. 

    

   Findus vaatii, että kaikki Finduksen pakastetun kalan parissa työskentelevät osapuolet allekirjoittavat täyttävänsä ”Ethical Trading Initiative”[3] -käytännesäännössä mainitut vaatimukset. Varmistamme tämän säännöllisten tarkastusten ja seurantojen avulla. Vastuullemme kuuluu, että toimittajien työntekijöiden työympäristö ja työolot ovat tiedossa ja niitä kehitetään jatkuvasti.

    

   Tietynlaiset kalastus- ja kalanviljelykäytännöt voivat heikentää merten ekosysteemiä peruuttamattomalla tavalla ja vahingoittaa myös paikallisia yhteisöjä, ihmisten toimeentuloa, yhteiskunnallisia oloja ja elintarviketurvallisuutta. Pyrimme tunnistamaan ja tiedostamaan sellaiset ei-hyväksyttävät teot varmistaaksemme, että toimintamme perustuu terveisiin eettisiin ja ympäristöarvot huomioon ottaviin periaatteisiin.

    

   Vastuulliset kuljetukset

   Pakastettu kala on globaali raaka-aine. Pyrimme vähentämään kuljetusten ympäristövaikutuksia ja asetamme siksi etusijalle energiatehokkaimmat kuljetusvälineet. Suosimme laiva- ja junakuljetuksia ja kaikkein energiatehokkaimpia tiekuljetuksia. Tuotteitamme ei kuljeteta lentorahtina. Pakastamisen ansiosta voimme kuljettaa kalaa niin, että sen laatu säilyy kuluttajille asti.

    

   Tarkka kontrolli ja seuranta

   Findus on Clean Shipping Project[4] -hankkeen jäsen. Valitsemme aina ympäristöystävällisimmät varustamot ja laivat. Pakastettu kala on globaali raaka-aine ja ostamme sitä tarkasti valituilta toimittajilta kautta maailman. Valintatilanteessa on vahvistettu, että laatua ja vastuullisuutta koskevat perusarvot ovat kaikilla samat.Jäljitettävyys ”laivalta lautaselle” tai ”viljelylaitoksesta lautaselle” on itsestäänselvyys laillisuuden varmistamiseksi. Kaikki Finduksen ostama villinä pyydetty kala voidaan jäljittää kalastusalukselle tai alusryhmälle ja kalastusalueelle Kansainvälisen Merentutkimuslaitoksen (ICES[5]) määritelmien mukaisesti.

    

   Tutkimusta ja jatkuvia parannuksia

   Tarvitaan jatkuvaa tieteellistä tutkimusta uusista ja tehokkaammista kestävän kalastuksen tekniikoista. Findus on mukana edistämässä mm. ympäristöön, ekologiaan, eläintenhoitoon, elintarvikkeiden laatuun ja ravitsemukseen kohdistuvaa tutkimusta. Tärkeä osa näitä toimintaperiaatteita on aktiivinen työmme jatkuvine parannuksineen kaikissa kalaamme – sekä villinä pyydettyä että viljeltyä – koskevissa asioissa. Teemme työtä vain sellaisten toimittajien kanssa, jotka ovat tietoisia toimintansa vaikutuksesta ympäristöön ja ovat halukkaita ottamaan käyttöön uusia teknologioita. Yhdessä toimien meillä on mahdollisuus säilyttää nykyinen kalakanta tulevaisuudessakin.

    

   [1] MSC Marine Stewardship Council www.msc.org

   [2] ASC Aquaculture Stewardship Council www.asc-aqua.org

   [3] ETI = Ethical Trading Initiative  www.ethicaltrade.org

   [4] Clean Shipping Index www.cleanshippingindex.com

   [5] ICES = International Council for the Exploration of the Sea http://www.ices.dk/Pages/default.aspx