Työntekijämme ovat keskeinen osa kaikkea, mitä teemme. 

Koska kaikki alkaa omista työntekijöistä, ja meillä on yli 4 300 työntekijää 17 eri maassa, ja mielestämme muutos syntyy ennen kaikkea huipputekijöiden avulla, haluamme, että työntekijöidemme ääni tulee kuulluksi ‘Työntekijöiden ääni’ -kyselyn kautta. On tärkeää, että myös työntekijät ymmärtävät ja elävät arvojemme mukaisesti päivittäin. Meille on todella tärkeää luoda hyvä työpaikka. 

Monimuotoisuus ja yhteenkuuluvuus

Olemme onnekkaita saadessamme palvella erittäin monimuotoista kuluttajakuntaa ja haluamme sen näkyvän myös sisäisesti työtekijöissämme.  Tällä osa-alueella ahkeroimme entistä enemmän. Rohkaisemme muun muassa naisia hakemaan avoimia johtajan paikkoja ja lisäksi tarjoamme kansainvälisiä uramahdollisuuksia. 

Vuonna 2017 aloimme kehittää ensimmäistä koko yhtiön laajuista monimuotoisuuden ja yhteenkuuluvuuden toimintaperiaatetta. Otimme toimintaperiaatteen käyttöön koko yhtiössä keväällä 2018. Toimintaperiaate on kehykseltään koko yhtiön laajuinen. Se sisältää koulutuksia piilevistä ennakko-oletuksista, parhaiden toimintatapojen jakamista, erityisiä keskustelutilaisuuksia sekä koulutus- ja mentorointimahdollisuuksia. Olemme jo aloittaneet Women in Nomad -verkoston päätoimistossamme ja aiomme toteuttaa projektia kansainvälisesti. 

Koulutus ja kehittyminen

Investoimme mielellämme työntekijöihimme, koska tiedämme, että näin he oppivat paremmaksi työtehtävissään ja tuntevat olonsa sitoutuneiksi ja motivoituneiksi. 

Sovellamme koulutukseen ja kehittymiseen 70:20:10 -mallia: 

Koulutus ja kehittyminen. 70 % koulutuksesta ja kehittymisestä tapahtuu työssä.

Kaikkia henkilöstöhallinnan toimintaperiaatteita (mukaan lukien sisäinen koulutus) varten olemme kehittäneet hyödyllisen verkkoalustan nimeltä Nomad & Me. Muita keskeisiä koulutus- ja kehitysaloitteita ovat esimerkiksi yhtiönlaajuiset johtamis- ja esimiesohjelmat.

Työntekijöiden terveys ja turvallisuus

Huolehdimme tarkasti, että henkilökuntamme työympäristö on turvallinen. Haluamme kehittyä koko ajan paremmaksi. Yhtiön uuden terveydestä ja turvallisuudesta vastaavan johtajan myötä olemme päivittämässä nykyistä työterveys- ja turvallisuusselostettamme. Tavoitteemme on luoda yhteinen turvallisuudenhallintajärjestelmä, jonka avulla voidaan luoda selkeä prosessi erilaisten tapahtumien ja loukkaantumisten raportoinnille.

Terveys ja hyvinvointi työpaikalla

Brändimme tehtävä on auttaa perheitä syömään hiukan paremmin joka päivä – uskomme, että tämä suhtautumistapa alkaa työpaikalta. Hyvinvointiin kuuluu mielestämme kokonaisvaltainen tarjonta, joten olemme aloittaneet Our Well Way -ohjelman, joka on yhtiömme oma terveys- ja hyvinvointiohjelma.

Ohjelman avulla tuemme työntekijöidemme hyvinvointia fyysisesti, henkisesti ja taloudellisesti. He ansaitsevat olla parhaimmillaan joka päivä. Uskomme, että tuloksena on parempi työhyvinvointi, tuottavuus ja sitoutuminen. Ohjelmaa järjestävät ja ohjaavat paikalliset hyvinvoinnin lähettiläät sekä paikallinen työterveys- ja henkilöstöhallinto.  

Yhteistyö paikallisten yhteisöjen kanssa

Toimimme aktiivisesti eri yhteisöjen kanssa ja luomme lisäarvoa siellä, missä työskentelemme. Samalla edistämme laajempaa kestävyyden periaatettamme. Vältämme johdon suunnittelemia ‘kaikille sopivia’ aloitteita. Sen sijaan annamme paikallisten tiimien päättää, miten parhaiten tukea alueiden yhteisöjä. Paikallisethan tunnetusti tietävät parhaiten.

Tässä on vain joitakin esimerkkejä siitä, miten teemme yhteistyötä paikallisten yhteisöjen kanssa:

  • Ruokahävikkihaaste: Suomessa, Isossa-Britanniassa, Ruotsissa, Itävalloissa ja Alankomaissa tiimit tekevät läheistä yhteistyötä paikallisten ruokapankkien tai hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa. Yhteistyöllä vähennetään ruokamääriä, jotka menevät hävikkiin, ja elintarvikkeet voidaan turvallisesti jakaa vähempiosaisille. Isossa-Britanniassa suurin yhteistyökumppanimme on FareShare joka jakaa ylijäämäruokia hyväntekeväisyyksiin, joissa ylijäämäruoasta valmistetaan aterioita.  
  • Vastuullinen yhteisö: Alankomaiden tiimi on luonut Vastuullinen yhteisö -strategian, jonka keskeinen tavoite on jakaa tietoa ylipainon ongelmista. Tiimi järjestää esimerkiksi terveellisen ruoanlaiton työpajoja lapsille sosiaalisesti puutteellisilla alueilla ja ottaa osaa sponsoroituihin hyväntekeväisyyden juoksutapahtumiin.